Tìm kiếm xe

Showing all 5 results

 • Xe du lịch 48 chỗ 2

  : 2.250.000 /ngày

  Đặc điểm: Số ghế: 4 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi miễn phí, giường nằm, định vị GPS.  Giấy tờ xe (bản gốc): CMTND và GPLX (đối chiếu) Hộ khẩu hoặc KT3 hoặc Passport (giữ lại) Tài sản thế chấp: đặt cọc 15 triệu hoặc giấy tờ xe máy. Điều khoản: Chấp nhận Hộ khẩu thành phố/KT3 thành phố/Hộ khẩu tỉnh/ Passport bản gốc. Tài sản đặt cọc (1 trong 2 hình thức): xe máy + giấy tờ xe giá trị > 15 triệu hoặc đặt cọc 15 triệu tiền mặt Thời gian giao nhận xe: 19h – 22h
 • Xe du lịch giường nằm 48 chỗ 2

  : 2.800.000 /ngày

  Đặc điểm: Số ghế: 4 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi miễn phí, giường nằm, định vị GPS.  Giấy tờ xe (bản gốc): CMTND và GPLX (đối chiếu) Hộ khẩu hoặc KT3 hoặc Passport (giữ lại) Tài sản thế chấp: đặt cọc 15 triệu hoặc giấy tờ xe máy. Điều khoản: Chấp nhận Hộ khẩu thành phố/KT3 thành phố/Hộ khẩu tỉnh/ Passport bản gốc. Tài sản đặt cọc (1 trong 2 hình thức): xe máy + giấy tờ xe giá trị > 15 triệu hoặc đặt cọc 15 triệu tiền mặt Thời gian giao nhận xe: 19h – 22h
 • Xe du lịch 48 chỗ

  : 2.250.000 /ngày

  Đặc điểm: Số ghế: 4 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi miễn phí, giường nằm, định vị GPS.  Giấy tờ xe (bản gốc): CMTND và GPLX (đối chiếu) Hộ khẩu hoặc KT3 hoặc Passport (giữ lại) Tài sản thế chấp: đặt cọc 15 triệu hoặc giấy tờ xe máy. Điều khoản: Chấp nhận Hộ khẩu thành phố/KT3 thành phố/Hộ khẩu tỉnh/ Passport bản gốc. Tài sản đặt cọc (1 trong 2 hình thức): xe máy + giấy tờ xe giá trị > 15 triệu hoặc đặt cọc 15 triệu tiền mặt Thời gian giao nhận xe: 19h – 22h
 • Xe du lịch 48 chỗ

  : 2.250.000 /ngày

  Đặc điểm: Số ghế: 4 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi miễn phí, giường nằm, định vị GPS.  Giấy tờ xe (bản gốc): CMTND và GPLX (đối chiếu) Hộ khẩu hoặc KT3 hoặc Passport (giữ lại) Tài sản thế chấp: đặt cọc 15 triệu hoặc giấy tờ xe máy. Điều khoản: Chấp nhận Hộ khẩu thành phố/KT3 thành phố/Hộ khẩu tỉnh/ Passport bản gốc. Tài sản đặt cọc (1 trong 2 hình thức): xe máy + giấy tờ xe giá trị > 15 triệu hoặc đặt cọc 15 triệu tiền mặt Thời gian giao nhận xe: 19h – 22h
 • Xe du lịch giường nằm 48 chỗ

  : 2.800.000 /ngày

  Đặc điểm: Số ghế: 4 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi miễn phí, giường nằm, định vị GPS.  Giấy tờ xe (bản gốc): CMTND và GPLX (đối chiếu) Hộ khẩu hoặc KT3 hoặc Passport (giữ lại) Tài sản thế chấp: đặt cọc 15 triệu hoặc giấy tờ xe máy. Điều khoản: Chấp nhận Hộ khẩu thành phố/KT3 thành phố/Hộ khẩu tỉnh/ Passport bản gốc. Tài sản đặt cọc (1 trong 2 hình thức): xe máy + giấy tờ xe giá trị > 15 triệu hoặc đặt cọc 15 triệu tiền mặt Thời gian giao nhận xe: 19h – 22h